Stel cookie voorkeur in

Selectie- en sollicitatieprocedure

Nadat u schriftelijk uw interesse kenbaar heeft gemaakt voor een vacante functie ontvangt u binnen 14 dagen na ontvangst een bevestiging van ontvangst. In de bevestiging van ontvangst is tevens een globaal overzicht van de sollicitatieprocedure opgenomen, alsmede een termijn waarop de sollicitant nadere berichten kan ontvangen.

Door een aanstellingsadviescommissie wordt een voorselectie gemaakt aan de hand van de sollicitatiebrieven en de gegevens daarin en/of daarbij, in relatie tot de profielschets. Het aantal kandidaten wordt op deze wijze teruggebracht tot maximaal zes. De overige sollicitanten ontvangen een bericht van afwijzing.

De geselecteerde sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met de aanstellingsadviescommissie.
De profielschets, de missie en visie van de school, een overzicht met de namen van de leden van de aanstellingsadviescommissie en een declaratieformulier voor de gemaakte reis- en verblijfkosten worden aan de uitnodigingsbrief toegevoegd.

Uit de geselecteerde sollicitanten maakt de aanstellingsadviescommissie de keus voor een benoembare kandidaat op basis van gegevens verkregen uit:

  • het gesprek
  • bij onderwijspersoneel: een proefles
  • een mogelijk bezoek aan de kandidaat in zijn of haar werkomgeving
  • eventuele inlichtingen van referenties
  • een curriculum vitae van de benoembare kandidaat

De overige kandidaten krijgen een bericht van afwijzing.

Wanneer de aanstellingsadviescommissie van mening is, dat geen van de kandidaten benoembaar is, wordt op verzoek van de directeur een herhaalde oproep geplaatst en start de procedure opnieuw.

De directeur neemt een definitief besluit in zake de benoembaarheid van de kandidaat en richt ter uitvoering van dit besluit een schriftelijk aanstellingsverzoek aan de personeelsfunctionaris van het stafbureau.

Ter bescherming van de belangen van de sollicitanten, geldt voor de gehele procedure en alle gegevens die betrekking hebben op de sollicitanten, strikte vertrouwelijkheid.

De sollicitatiecode voor het primair onderwijs, opgenomen op bijlage V van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO-PO), is van toepassing op deze procedure.