Stel cookie voorkeur in

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen vanaf vijf jaar tot aan het einde van het schooljaar waarin ze achttienjaar worden verplicht om naar school te gaan. Ouders en verzorgers hebben de plicht hun kind aan te melden voor een school en erop toe te zien dat het kind daadwerkelijk naar school gaat.

Periode leerplicht

Een kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat hij/zij vijf jaar wordt. Als uw kind bijvoorbeeld in februari 5 jaar wordt, moet hij of zij op 1 maart van dat jaar naar school. Veel kinderen gaan al op vierjarige leeftijd naar school, hoewel ze dan nog niet leerplichtig zijn. De leerplichtambtenaar kan er dan ook niet tegen optreden wanneer ouders een kind thuis houden. Maar het is wel aan te raden afwezigheid te overleggen met de school.

Spijbelen

Een kind dat niet naar school gaat overtreedt de Leerplichtwet. Elke school is bij wet verplicht om altijd melding te maken van het niet aanwezig zijn bij de betreffende gemeente wanneer een kind meer dan drie achtereenvolgende dagen of meer dan 2,5 dag binnen vier weken niet op school verschijnt. Een leerplichtambtenaar zal het verzuim onderzoeken. In het ergste geval kan deze ambtenaar proces verbaal optekenen waarbij een forse boete opgelegd kan worden.

Vrijstelling

De Leerplichtwet geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. In buitengewone gevallen is het mogelijk dat uw kind (tijdelijk) vrijstelling krijgt. U kunt uw schooldirecteur vragen naar de regelingen. Ook vindt u meer informatie op: www.minocw.nl.

Leerplichtambtenaren

De leerplichtambtenaren in Capelle aan den IJssel zijn:
 
voor obs De Catamaran en obs Klim-op
Edwin van der Zon, (010) 284 8499, e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
 
voor sbo De Bouwsteen, obs De Octopus en obs De Tweemaster
Fien Beurze, telefoonnummer (010) 284 8352, s.a.m.beurze@capelleaandenijssel.nl
 
voor obs West en obs De Wonderwind
Ruby Vrijmoet, telefoonnummer (010) 284 8357, r.j.vrijmoet@capelleaandenijssel.nl
 
De leerplichtambtenaar van onze Krimense scholen kunt u bereiken op telefoonnummer (0180) 540 655 of leerlingzaken@krimpenaandenijssel.nl