Stel cookie voorkeur in

Recht op informatie

U heeft recht op bepaalde informatie over uw kind. Bijvoorbeeld informatie over hoe het gaat op school, het rapport of de informatie van de ouderavonden. De school moet u die informatie geven. Ook als u gescheiden bent en ook als u geen ouderlijk gezag meer heeft over uw kind. Dit staat in de wet (Burgerlijk Wetboek).

Als u geen wettelijk gezag over uw kind heeft, moet u wel zelf bij de schooldirecteur naar de informatie vragen. De school geeft u de informatie dus niet automatisch. De directeur mag weigeren om u de informatie te geven. Dit mag hij echter alleen als uw kind problemen krijgt, als u de informatie van de school ontvangt.

Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school onder geen beding informatie verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder. Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner samen met de ouder bij bijvoorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken aanwezig is, dan zal in overleg worden bezien of en op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven. De school zal in ieder geval geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner zonder de aanwezigheid van de ouder.