Stel cookie voorkeur in

Passend Onderwijs voor ieder kind

Alle scholen van BLICK kunnen onderwijs-op-maat bieden, maar natuurlijk zijn er ook grenzen aan wat we kunnen aanbieden. Dat kan per school verschillen.

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Daarmee wil de regering ervoor zorgen dat kinderen zoveel mogelijk naar een school in de buurt kunnen. Tevens willen zij het speciaal onderwijs beperken (dus zeker niet afschaffen!). Met de wet Passend Onderwijs hebben alle scholen in Nederland een zorgplicht: de plicht om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat hoeft niet zonder meer op de eigen school te zijn. Als een kind bepaalde specifieke onderwijsbehoeften heeft die de school zelf niet optimaal kan ondersteunen en begeleiden, dan gaan school en ouders samen op zoek naar een andere school die beter past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Dat kan een ander basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of school voor speciaal onderwijs (SO).

De BLICK-scholen bieden goed onderwijs en hebben veel ervaring en kennis ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat hebben alle scholen uitgewerkt in een schoolondersteuningsprofiel. Vanaf 1 augustus 2014 is het ondersteuningsprofiel voor alle ouders beschikbaar en op de website van elke school na te lezen. Zo kunt u ‘zien’ wat de school van uw kind in huis heeft. Voor alle scholen geldt dat ze moeten voldoen aan een stevige basis. Daar wordt elke dag hard aan gewerkt.

Wat betekent dit voor ouders?

Voor ouders betekent dit dat zij hun kind op de school van hun keuze kunnen aanmelden en dat deze school samen met ouders bekijkt of dit de juiste school voor het kind is. Zo niet, dan doet de school een voorstel aan ouders voor een beter passende school. .

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u altijd terecht bij één van onze scholen.

Alle algemene informatie over de wet Passend Onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl of www.5010.nl