Stel cookie voorkeur in

Plusklassen

Het onderwijsaanbod en de pedagogische aanpak op de scholen van BLICK op onderwijs zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vorm gegeven dat het maximale uit de leerling wordt gehaald. Voor die leerlingen die cognitief getalenteerd zijn en naast het speciale lesaanbod van compacten en verrijken nog meer nodig hebben, zijn er de plusklassen. Het werken met projecten en het “top down” leren geeft de leerlingen van de plusklassen dat extra wat ze nodig hebben.

Doelstellingen

De doelstelling van de plusklassen is tegemoet komen aan de speciale onderwijsbehoeften van de cognitief getalenteerde leerlingen, kunnen handhaven binnen de ‘peergroep’ van leerlingen met ongeveer dezelfde leeftijd, zorgen voor goede vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied, kunnen plannen en taakgericht werken.

Doelgroep

De cognitief getalenteerde leerling is die leerling die binnen de eigen klassensituatie “meer” nodig heeft dan compacten en verrijken. Er zijn plusklassen voor de middenbouw (groep 4,5) en voor de bovenbouw (groep 6,7,8).

Speerpunten

De speerpunten voor de plusklassen zijn:

 • Aandacht voor leerlingen met bovengemiddelde mogelijkheden
 • Uitdagende lessen en projecten
 • Leerlingen leren hoe ze moeten leren en plannen
 • Omgang met andere cognitief getalenteerde leerlingen
 • Sociaal- emotionele vorming

Doelstelling ten behoeve van de leerlingen:

 • Uitdagingen met betrekking tot het leerstofaanbod, ‘top down’ leren.
 • Leren plannen en structureren.
 • Contact met ‘peergroep’.
 • Sociale vaardigheden aanleren waardoor ze zich beter kunnen handhaven in de maatschappij. Ondersteuning bieden in hun emotionele ontwikkeling.

De leerkracht die lesgeeft aan de leerlingen van de plusklassen heeft zich middels een opleiding op het gebied van (hoog)begaafdheid gespecialiseerd. 

Locatie

Binnen BLICK op onderwijs zijn 5 locaties waar plusklassen gehuisvest zijn:
1. Obs Klim-Op voor leerlingen van:

 • Obs Klim-Op
 • Obs De Catamaran
 • KC Ontdekrijk

2. Obs De Groeiplaneet

3. Obs West

4. Obs Kortland voor leerlingen van:

 • Obs Kortland locatie Lansingh Zuid
 • Obs Kortland locatie Centrum

5. Obs De Tweemaster

Op alle locaties zijn plusklassen voor middenbouw- en bovenbouwgroepen. 
 

Selectie

De selectie van leerlingen voor de plusklas vindt plaats d.m.v. SIDI 3, compacten/verrijken, kindgesprek, overleg ib’er en plusklasleerkracht. Twee keer per jaar kan in- en uitstroming plaatsvinden in de plusklas (augustus en februari). Er zitten maximaal 15 leerlingen in de plusklas.

Toelatingsprocedure

De scholen volgen het routeplan van SIDI 3 als signalerings- diagnostiserend instrument. Als een leerkracht het routeplan heeft gevolgd, in de klas de leerling compacten en verrijken heeft aangeboden, overleg heeft gehad met de ib’er van de school, een kindgesprek heeft gevoerd, dan kan het zijn dat de conclusie is dat het een leerling is voor de plusklas. De ib’er van de school neemt dan contact op met de plusleerkracht van de locatie waar de leerling eventueel voor in aanmerking zal komen. De plusklasleerkracht kijkt of de leerling geplaatst kan worden en wanneer.