Stel cookie voorkeur in

Plusklassen

  

De plusklassen van BLICK op onderwijs

 

 

Passend onderwijs voor ieder kind

 

De basisscholen die vallen onder BLICK op onderwijs, hebben elk hun eigen aanpak als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Wat zij echter allen gemeen hebben, is dat het onderwijsaanbod en de pedagogische aanpak zijn afgestemd op de behoefte van elke leerling. Passend onderwijs staat hoog in het vaandel bij de BLICK op onderwijs scholen. Dit geldt ook voor leerlingen die cognitief getalenteerd zijn. Zij hebben een andere manier van leren dan hun leeftijdsgenootjes. Om extra zorg en aandacht te kunnen bieden die aansluit bij de behoeften van deze kinderen, zijn er de plusklassen.

 

 

De plusklassen van BLICK op onderwijs

In de plusklassen van BLICK op onderwijs, krijgen cognitief getalenteerde leerlingen niet alleen de lesstof anders aangeboden, maar zij ontmoeten ook gelijkgestemden, leren plannen, leren leren, worden uitgedaagd en leren hun talenten benutten. De plusklassen van BLICK op onderwijs, biedt leerlingen:

Uitdagende lessen en projecten (om gemotiveerd te blijven om te leren, grenzen te leren ontdekken, doorzettingsvermogen te ontwikkelen)

Lesaanbod gericht op top-down leren (in plaats van bottum-up)

Aandacht voor ‘leren leren’, plannen en structureren

Omgang met andere cognitief getalenteerde leerlingen

Ondersteuning in hun sociaal-emotionele vorming

 

Zo krijgt elk kind de optimale aandacht en uitdaging om tot volle bloei te komen.

 

Wanneer komt een leerling in de plusklas?

Niet iedere cognitief getalenteerde leerling komt automatisch in de plusklas. De BLICK scholen volgen het routeplan van SIDI 3 als signalerings- en diagnosticerend instrument. Dat betekent dat in eerste instantie de lesstof anders wordt aangeboden door kortere uitleg (compacten) of door verrijking van de lessen en verdiepende leerstof voor de verwerking. Als meer uitdaging nodig is, volgt overleg met de IB-er van de school en een gesprek met ouder(s) en kind. Vervolgens kan blijken dat de plusklas een passende aanvulling is, en wordt contact met de plusklasleerkracht opgenomen voor plaatsing. Plusklasleerkrachten hebben zich middels een opleiding op het gebied van (hoog)begaafdheid gespecialiseerd.

Twee keer per jaar (augustus en februari) kan in- en uitstroming plaatsvinden in de plusklas. Er zijn plusklassen voor de middenbouw (groep 4-5) en voor de bovenbouw (groep 6-7-8). In een plusklas zitten maximaal 15 leerlingen. De plusklassen van BLICK op onderwijs worden aangeboden op 5 locaties: voor leerlingen van obs De Groeiplaneet, obs Kortland, obs De Tweemaster, obs West en obs De Wonderwind op hun eigen school. De plusklaslessen voor leerlingen van obs De Catamaran, obs Klim-Op en Kindcentrum Ontdekrijk vinden plaats bij obs Klim-Op.

[Quote Anita Schenk, plusklasleerkracht: ‘‘Ik denk dat het allergrootste goed in de plusklas is, dat je met kinderen bent die jou begrijpen. Wij hoeven de kinderen niet van alles aan stof te leren. Maar wij moeten ze coachen om goed in het leven te staan. Om te gaan met teleurstellingen. Weten dat je niet altijd passend bent, maar dat dat ook niet hoeft. Dat je mag zijn zoals je bent.”

Locatie

Binnen BLICK op onderwijs zijn 5 locaties waar plusklassen gehuisvest zijn:
1. Obs Klim-Op voor leerlingen van:

  • Obs Klim-Op
  • Obs De Catamaran
  • KC Ontdekrijk

2. Obs De Groeiplaneet

3. Obs West

4. Obs Kortland voor leerlingen van:

  • Obs Kortland locatie Lansingh Zuid
  • Obs Kortland locatie Centrum

5. Obs De Tweemaster

Op alle locaties zijn plusklassen voor middenbouw- en bovenbouwgroepen. 
 

Selectie

De selectie van leerlingen voor de plusklas vindt plaats d.m.v. SIDI 3, compacten/verrijken, kindgesprek, overleg ib’er en plusklasleerkracht. Twee keer per jaar kan in- en uitstroming plaatsvinden in de plusklas (augustus en februari). Er zitten maximaal 15 leerlingen in de plusklas.

Toelatingsprocedure

De scholen volgen het routeplan van SIDI 3 als signalerings- diagnostiserend instrument. Als een leerkracht het routeplan heeft gevolgd, in de klas de leerling compacten en verrijken heeft aangeboden, overleg heeft gehad met de ib’er van de school, een kindgesprek heeft gevoerd, dan kan het zijn dat de conclusie is dat het een leerling is voor de plusklas. De ib’er van de school neemt dan contact op met de plusleerkracht van de locatie waar de leerling eventueel voor in aanmerking zal komen. De plusklasleerkracht kijkt of de leerling geplaatst kan worden en wanneer.