Stel cookie voorkeur in

Verkiezingen GMR

GMR-leden gezocht!

 

In de GMR-PO treden dit schooljaar veel leden af. Voor de GMR-PO in het nieuwe schooljaar zoeken wij 4 ouders en 1 personeelslid. De GMR-PO bestaat in totaal uit 10 leden.

Het College van Bestuur overlegt met de GMR over beleidszaken die de scholen voor primair onderwijs aangaan.

De GMR heeft een belangrijke positie binnen BLICK omdat tal van beleidsonderwerpen voor instemming of advies langs de GMR komen. Dit zijn allemaal bovenschoolse onderwerpen die de meerderheid van de scholen raken. Daarnaast heeft elke school nog zelf een medezeggenschapsraad waar de schoolzaken behandeld worden.

De visie van de GMR is om vanuit het perspectief van ouders en medewerkers een bijdrage te leveren aan Boeiend Leren in Capelle en Krimpen! De GMR voelt zich medeverantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor onderwijs waar leerlingen tot bloei en ontplooiing kunnen komen. De GMR stelt zich op als een goed geïnformeerd, kritisch, betrokken en proactief orgaan.

Meer informatie is hier  te vinden.

 

Wilt u meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen Blick op Onderwijs?

Dan is de GMR echt iets voor u!

 

Sluitdatum vacatures: 12 juni. Reacties kunnen worden gestuurd naar het GMR emailadres gmr-blick@blickoponderwijs.nl. Wilt u daarbij ook aangeven naar welk aandachtsgebied uw voorkeur uitgaat en of u beschikbaar bent als voorzitter van de GMR?

Voor vragen of meer informatie nodigen we u van harte uit voor een gesprek met een van de huidige GMR-leden, of uw vraag te stellen per email via eerdergenoemd emailadres. Daarnaast kunt u voor informatie ook terecht bij de directeur van uw school of telefonisch bij:

010 4500550 Anouscka Ottenhof, leerkracht OBS Ontdekrijk

06 18138322 Karin van der Ven, ouder OBS de Tweemaster.

Klik hier voor de vacaturetekst.