Stel cookie voorkeur in

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar zijn. Dan zijn ze leerplichtig. De meeste kinderen vinden het leuk en spannend en kijken uit naar de eerste schooldag. Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken, leren lezen en schrijven. Als ouder wilt u dat uw kind op een school komt waar uw kind uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen. Dat uw kind aan het einde van groep acht zelfverzekerd naar het voortgezet onderwijs kan overstappen.
Als ouder bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind de best mogelijke opleiding krijgt. Dat begint met het kiezen van een basisschool die past bij uw kind én bij u. Waar u zich allebei prettig bij voelt. En waar de talenten van uw kind goed uit de verf komt.

Welke school kiest u?

U bepaalt zelf bij welke school u uw kind inschrijft. Dat is ook logisch, want ouders vinden verschillende dingen belangrijk als ze een school kiezen. Natuurlijk wilt u dat uw kind goed onderwijs krijgt. Sommige ouders kiezen een school omdat hun andere kind(eren) al naar die school gaan. Of omdat de school dichtbij is. Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kind naar een gemengde school gaat met kinderen van verschillende afkomst.

Scholen vergelijken

Een school kiezen wordt gemakkelijker als u de scholen met elkaar vergelijkt.

  • u kunt bij de scholen gaan kijken
  • u kunt naar een informatieavond of open dag
  • u kijkt op de website van de school
  • u informeert bij andere ouders in de buurt
  • u informeert bij het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal
  • TIP: U bezoekt de website "Scholenopdekaart' en kiest naast de plaatsnaam ook de naam van een school uit een keuzemenu. Vervolgens treft u in 'Vensters PO' alle gegevens van die school aan en kunt u meerdere scholen uit uw gemeente met elkaar vergelijken!

Ook heeft elke school een schoolgids. Hierin staat niet alleen veel informatie over de school zelf, maar ook over de doelstellingen, het pedagogisch beleid, kwaliteitsbeleid en de resultaten van de school.

Aanmelden

Als u een keuze heeft gemaakt voor een basisschool dan dient u uw kind rechtstreeks bij de school aan te melden. U doet dit door middel van een aanmeldingsformulier. Neem hierover contact op met de school of kijk op de website van de school.

Wennen op school

Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag het kind alvast een paar (halve) dagen naar school om te wennen. Dit heet de kennismakingsperiode. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal vijf dagen.

Ouderkamer

In een ouderkamer kunt u andere ouders ontmoeten om te praten over allerlei zaken die betrekking hebben op de ontwikkeling van uw kind(eren) op school en de wijk. In een ouderkamer kunnen themabijeenkomsten worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn gericht op onderwijs en opvoeding, zoals gezonde voeding, grenzen stellen en lesmethodes op school. Er kunnen ontspannende activiteiten, zoals knutselen of koken worden aangeboden.

Wij hebben een ouderkamer op de volgende locaties:

  • Obs De Octopus
  • Obs Klim-Op