Stel cookie voorkeur in

Marjolein Willemsen

Marjolein Willemsen startte haar onderwijsloopbaan als docent Nederlands, belandde in een managementfunctie in het onderwijs en is nu Voorzitter College van Bestuur van de stichting Blick op Onderwijs. Als bestuurder behartigt ze zowel intern als extern de belangen van de stichting. Ze onderhoudt het contact met verschillende brancheorganisaties, de PO-Raad, de VO-Raad en diverse gemeentes. Tevens geeft Marjolein Willemsen, samen met een collega bestuurder, leiding aan alle directeuren. Het meest interessante aan haar bestuursfunctie vindt Marjolein Willemsen dat bij alles wat je doet op strategisch - en beleidsniveau, je altijd weer voor ogen houdt dat het gaat om het onderwijs dat aan alle leerlingen gegeven wordt, in verschillende leeftijdscategorieën. Onderwijs is een heel mooi middel om zicht op jezelf te krijgen en jezelf te ontwikkelen, ieder op zijn eigen niveau. Onderwijs draagt bij aan de vorming van mensen.