Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschap

Medezeggenschap:

Door middel van de medezeggenschapsraad (MR) kunnen leerkrachten, docenten en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. Iedere school is door de overheid verplicht om een MR samen te stellen. Naast de MR is er ook een GMR-PO (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad Primair Onderwijs) dat is samengesteld uit een afvaardiging van de oudergeleding en een afvaardiging van de personeelsgeleding van de BLICK-basisscholen en een MR-BLICK dat is samengesteld uit een afvaardiging van MR(VO) en de GMR-PO.

De Medezeggenschapraad is een plek waar u kunt meepraten over het schooloverstijgende beleid. Door een gemeenschappelijk overleg kan besluitvorming zorgvuldiger plaatsvinden. Daarnaast wordt een onderling contact tussen de medezeggenschapsraden van de negen scholen verbeterd door regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die ons allen aangaan.

Ieder belangrijk besluit moet het College van Bestuur voorleggen aan de medezeggenschapsraad en deze wordt om advies of instemming gevraagd. Naast het instemmings- of adviesrecht kan de medezeggenschapsraad voorstellen doen en ongevraagd advies geven waarop het College van Bestuur dient te reageren. Meer informatie hierover treft u aan in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen). De medezeggenschapsraad vergadert regelmatig en hierbij is het College van Bestuur van BLICK in de regel voor een deel van de vergadering aanwezig.

 

 

                            
 

Contact GMR-PO

Correspondentie voor de MR/ GMR kunt u sturen naar:

BLICK op onderwijs
T.a.v. de GMR-PO 
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den Ijssel

of per mail: gmr-blick@blickoponderwijs.nl