Stel cookie voorkeur in

(G)MR Verslagen

“Er wordt momenteel gewerkt aan een beveiligd onderdeel van onze website waar de documenten van de GMR po en de MR vo door betrokkenen van onze schoolorganisatie kunnen worden ingezien. Zolang deze faciliteit nog niet beschikbaar is, kunt u zich via de mail wenden tot de medezeggenschapsraden via de mailadressen: gmr-blick@blickoponderwijs.nl dan wel c.dejong@ijsselcollege.nl  voor het opvragen van documenten.
Wij verwachten dat u komend najaar documenten rechtstreeks bij de GMR po dan wel de MR vo via een beveiligde omgeving kunt inzien c.q. kunt opvragen.”

Vergaderdata GMR

De vergaderdata voor de GMR po voor het cursusjaar 2018-2019 zijn de volgende:

  • Donderdag 13-09-2018
  • Woensdag 31-10-2018
  • Donderdag 13-12-2018
  • Woensdag 30-01-2019
  • Donderdag 14-03-2019
  • Woensdag 24-04-2019
  • Donderdag 13-06-2019

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: nog niet bekend