Stel cookie voorkeur in

Privacy

Functionaris Gegevensbescherming BLICK op onderwijs

Vanaf 25 mei 2018 zijn we met de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld te hebben.
Een FG-er geniet binnen een organisatie een aparte status vergelijkbaar met een vertrouwenspersoon. Dat wil zeggen dat hij los staat van de structuur van onze organisatie en daardoor kan hij objectief en onafhankelijk een melding of incident op het gebied van privacy behandelen.

Dhr R. van Son is sinds begin december 2018 werkzaam voor de Stichting BLICK op onderwijs als Functionaris Gegevensbescherming.
Hij wordt structureel ingehuurd via het bedrijf Privaty. Dit bedrijf is gespecialiseerd in gegevensbescherming.
Hij is het aanspreekpunt voor alle AVG aangelegenheden binnen onze stichting, inclusief de bij de stichting BLICK op onderwijs aangesloten scholen.
Iedereen, ouders, leerlingen en personeel kunnen bij hem via onderstaande gegevens een melding maken of vragen stellen.

FG:                       Dhr. R. van Son
E-mail:                  fg@blickoponderwijs.nl
Telefoon:              0618719908

AVG Nieuwsbrief