Stel cookie voorkeur in

Toestemmingen vanuit wettelijke verplichtingen

Voor onderstaande onderwijsdoeleinden die onze scholen vanuit wettelijke verplichtingen uitvoeren hebben onze scholen geen aparte toestemming van ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen ouder dan 16 jaar nodig: 
 

  • Voor het uitvoeren van onze taken maken onze scholen gebruik van een leerlingvolgsysteem en een leerling administratiesysteem. In deze systemen nemen onze scholen een (pas)foto van uw kind op ter identificatie. Deze (pas)foto wordt doorgaans door de schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar bij onze scholen aangeleverd. Binnen onze scholen wordt dezelfde (pas)foto gebruikt op het schoolpasje. 
  • Tevens zijn er binnen onze scholen zorgteams. Deze zorgteams bestaan vaak uit een intern begeleider, een zorg- coördinator, een mentor en een directielid. Binnen deze teams wordt de ontwikkeling van uw kind op het gebied van schoolresultaten en persoonlijke ontwikkeling besproken. 
  • Door de digitalisering van lesmethoden moeten onze scholen een beperkt aantal persoonsgegevens van uw kind (naam van uw kind, leerling nummer en het lesresultaat) met de aanbieders van digitaal lesmateriaal uitwisselen. Hierdoor heeft uw kind toegang tot het lesmateriaal en is het mogelijk dat de leerkracht de voortgang van uw kind kan inzien binnen de lesmethode.