Stel cookie voorkeur in

Stage lopen bij BLICK op onderwijs

Leraar in opleiding (LIO)

Ben je student op een lerarenopleiding of een PABO? Dan kan je bij BLICK op onderwijs je LIO-stage lopen om hetgeen je geleerd hebt in de praktijk te oefenen.

Er zijn geen eenduidige regels voor de duur of inhoud van de stages, dit hangt af van de regels die je opleiding hanteert en in welk studiejaar je zit. Tijdens je LIO-stage is het de bedoeling dat je kennis maakt met alle voorkomende werkzaamheden van een leerkracht. Iedere school zal dit op een eigen manier invullen. Samen met de school maak je afspraken over de taken en activiteiten die je uit gaat voeren. Als stagiair mag je alleen lesgeven onder supervisie van een leerkracht. In een leerwerkplan worden de startverantwoordelijkheden en leerdoelen vastgelegd. Als LIO-stagiair stel je een leerwerkplan op dat vervolgens door je lerarenopleiding of pabo en de school moeten worden goedgekeurd.

Heb je interesse in een leuke LIO-stage bij één van onze scholen? Stuur je motivatie en CV naar de school van je keuze. Klik hier voor de contactgegevens van de scholen.

MBO-stage op school

Scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen bij ons een maatschappelijke stage vervullen in het regulier of speciaal onderwijs. 
Studenten van het Middelbaar Beroeps Onderwijs kunnen stage lopen op onze scholen op mbo-niveau 2, 3 en 4. Te denken valt aan studenten van de opleiding tot klassenassistent, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker, maar zelfs voor ICT-beheerder kunnen er mogelijkheden zijn.
Neem voor het lopen van bovengenoemde stages rechtstreeks contact op met een van onze scholen.

MBO-stage op het stafkantoor 

Op het stafbureau van BLICK in Capelle aan den IJssel zijn we regelmatig op zoek naar een mbo-stagiaire voor het secretariaat. Studenten van de opleidingen secretaresse of managementassistentie op niveau 2, 3 en 4 kunnen solliciteren via w.lingen@blickoponderwijs.nl.
Ook het doen van onderzoek in het kader van afstuderen op HBO-niveau is mogelijk op school- en bestuursniveau. Neem ook hiervoor contact op met de afdeling personeelszaken tel. 085-1050230.

Samenwerking BLICK op onderwijs - Academische Pabo

Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit bieden samen de Academische Pabo aan. Wil je voor de klas staan, maar ook een studie op universitair niveau volgen? Volg dan de Academische Pabo.
De Academische Pabo is een gecombineerde opleiding van de Master Pedagogy & Education van de Erasmus Universiteit en de Pabo Hogeschool Rotterdam.
Na de opleiding heb je een Pabo-bachelordiploma en een universitaire Master Pedagogy & Education. Je bent bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs. Daarnaast heb je wetenschappelijke kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van opvoeding en onderwijs. Dat maakt de opleiding zeer geschikt voor vwo'ers die interesse hebben in kinderen, graag voor de klas willen staan, maar zich ook verder willen verdiepen en betrokken willen zijn bij onderzoek en innovatie in het onderwijs.
Door de wetenschappelijke kennis en vaardigheden waarover je na je studie beschikt, kun je bijvoorbeeld speciale aandacht geven aan kinderen met leer- en gedragsproblemen en beleidsmatige taken vervullen op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie op de school waar je werkt. Ook ben je in staat onderzoek te doen naar de methodieken die op een school worden gebruikt.

Academische stage bij BLICK op onderwijs

In jaar 1 en 2 werk je aan opdrachten zoals het interviewen van ouders en het observeren van kinderen en docenten. In het eerste jaar loop je stage in groep 5/6 en in groep 1/2, het tweede jaar in groep 3/4 en in groep 7/8.
Je loopt twee dagen in de week stage, in het eerste en het tweede jaar op maandag en dinsdag, in het derde jaar tot aan de kerstvakantie op maandag en vrijdag en daarna op donderdag en vrijdag. In het vierde jaar loop je een lint-lio van minimaal één dag stage in de week en grote delen twee dagen (afhankelijk van de gekozen richting: onderwijswetenschappen of orthopedagogiek) en verricht daarnaast ook onderzoek op de school. Het vijfde jaar is een voltijdjaar waarbij onderzoek zal worden gecombineerd met het voor de klas staan.