Stel cookie voorkeur in

Havo en vwo

Keuze uit vier profielenIn het havo en het vwo kun je kiezen uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool (hbo) of universiteit (wo). Er zijn vier profielen:
• natuur en techniek;
• natuur en gezondheid;
• economie en maatschappij;
• cultuur en maatschappij.

Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot je keuzemogelijkheden bij de doorstroming naar het hoger onderwijs.

Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het atheneum wordt soms Latijn gegeven als keuzevak.

 


De havo duurt vijf jaar en geeft je een prima voorbereiding op het hbo. Je leert bij ons veel in de klas, maar net zo veel in de praktijk. Excursies, ook naar het buitenland, Spaans leren, onderzoek doen, politiek, debatteren, techniek, ICT; er is een heel scala aan interessante onderwerpen. Wij werken intensief samen met het hbo en het bedrijfsleven, dus je mag gastdocenten en veel kennis van buiten verwachten.

Ons vwo is niet groot, maar van bijzondere klasse. Klein maar heel fijn dus. Veel van onze docenten zijn getalenteerde wetenschappers die al het nodige aan ervaring en inzicht hebben meegekregen. Vwo-leerlingen willen vaak zelf het heft in handen nemen en dat kan bij ons. Eigen initiatief, onderzoek en een niet te temmen nieuwsgierigheid worden bij ons alleen maar aangemoedigd. Ons vwo gaat voor topkwaliteit en werkt daarom intensief samen met de Technische Universiteit Delft en de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.