Stel cookie voorkeur in

Praktijkonderwijs

Op een school voor praktijkonderwijs krijg je les in taal, rekenen/wiskunde, informatiekunde en lichamelijke oefening, maar niet volgens vaste programma’s, zoals op andere schoolsoorten. De individuele behoefte van elke leerling staat voorop in het praktijkonderwijs. Daardoor zijn de lessen aangepast aan elke individuele leerling – en niet aan een algemeen programma.Beroepsgerichte vakkenNaast de algemene vakken taal rekenen, informatiekunde en lichamelijke opvoeding krijg je op het praktijkonderwijs ook vakken die speciaal gericht zijn op beroepen die je later kunt beoefenen. Deze vakken verschillen per school. In overleg met de gemeente kiest de school bijvoorbeeld om les te gaan geven in vakken voor het magazijn- of vorkhef- truckwerk, de horeca, de bouw en het groot-winkelbedrijf.

Van school naar praktijk

Voordat je beroepsgerichte vakken gaat volgen, ga je nadenken en overleggen over je eigen beroepswensen en mogelijkheden. Na verloop van tijd ga je ook één of meer stages lopen om praktijkervaring op te doen voor een echte baan. De scholen doen hun best om voor hun leerlingen een geschikte functie te vinden.

Praktijkonderwijs: passend onderwijs

Het praktijkonderwijs wordt per 1 januari 2016 onderdeel van passend onderwijs. Dat merk je vooral bij de aanvraag om op het praktijkonderwijs te komen: die wordt voortaan door het samenwerkingsverband behandeld. Ook stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Daarin staat bijvoorbeeld je uitstroombestemming: ga je na school aan het werk of past het bij jou om een mbo-opleiding te doen?

Hoe kom je op een school voor praktijkonderwijs?

Niet elke leerling mag zomaar naar het praktijkonderwijs. De nieuwe school regelt voor je dat je kan worden toegelaten. De manier waarop dat gebeurt, gaat veranderen. Tot 1 januari 2016 beslist een Regionale Verwijzingscommissie (RVC) over de indicatie voor het praktijkonderwijs. Daarna neemt het samenwerkingsverband passend onderwijs in jouw regio een besluit over de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het praktijkonderwijs. De nieuwe school regelt dat voor je. In alle gevallen wordt het besluit over jouw aanvraag genomen op basis van criteria die landelijk zijn vastgesteld.

 

 

 

 

Denk je dat het vmbo net iets te moeilijk voor je is, dan is de keuze voor het praktijkonderwijs de meest logische keuze. Het praktijkonderwijs richt zich op de individuele leerling en maakt voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan. In dit plan staat wat de leerling gaat doen om zich voor te bereiden op z’n eigen toekomst. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.