Stel cookie voorkeur in

Vmbo

De theoretische leerweg

Een diploma van de theoretische leerweg geeft toegang tot vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) van het mbo. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je ook naar het havo.

De gemengde leerweg

Deze leerweg is vergelijkbaar met de theoretische leerweg, maar in plaats van één van de theoretische vakken volg je een beroepsgericht vak. De gemengde leerweg bereidt de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 of 4) van het mbo. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kun je naar het havo.

De kaderberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg richt zich op de praktijk en bereidt de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van het mbo. De leerweg is vooral geschikt als je het liefst kennis opdoet in de praktijk.

De basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg bereidt je voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. Ook deze leerweg is gericht op leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg bestaan in leerjaren 3 en 4 verschillende maatwerktrajecten. Maatwerktrajecten die op meerdere scholen gevolgd kunnen worden zijn een leerwerktraject, de assistent- of entree opleiding en vakmanschaproutes. In een leerwerktraject volgen leerlingen minder theoretische vakken en wordt meer geleerd via het opdoen van praktijkervaringen zoals via stages. Na het afronden van een leerwerktraject stroom je door naar mbo 2, liefst in aanverwante niveau-2-opleiding in het mbo. Daarnaast bestaat de assistent/entreeopleiding in het vmbo. Leerlingen volgen een entree-opleiding op de vmbo-school. In een vakmanschaproute volg je vanaf het derde leerjaar in het vmbo een geintegreerd vmbo-mbo programma. Niet elke vmbo-school biedt deze maatwerktrajecten aan.

 

Vmbo staat voor ons voor een opleiding vol trots. Wij gelovenda vmbo de motor is van de Nederlandse economie en dat vmboérs de beste en de leukste opleiding verdienen. Daarom doen wij er alles aan om een top opleiding te zijn. Een opleiding die nu extra dimensie gaat krijgen door nieuwe samenwerkingsvormen met leerlingen van de mavo, havo en vwo.

Onze opleiding Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (mavo) is een prima voorbereiding op het mbo, maar ook op een vervolg naar de havo. In de eerste twee jaren zit je in een dakpakklas, de mavo/havo. Omdat iedereen anders leert, hebben we veel afwisseling in de les en werk je samen in groepen met andere opleidingen. Daardoor komt jouw talent al snel naar boven en zal je het zeker niet saai vinden.