Stel cookie voorkeur in

Expertisecentrum

Bouwsteen Expertise is de organisatie die binnen samenwerkingsverband "Aan Den IJssel" ondersteuning aan leerkrachten, Interne Begeleiders en leerlingen biedt om een passend onderwijsaanbod te kunnen verzorgen. Alle medewerkers van Bouwsteen Expertise hebben zich gespecialiseerd op verschillende vakgebieden.

U kunt risico lopen door ZZPers in te huren vanwege het afschaffen van de VAR (verklaring ArbeidsRelatie) door de belastingdienst. Dat betekent dat de belastingdienst u achteraf kan aanmerken als werkgever. Dan wordt u belast met de werkgeverslasten. Dat risico loopt u met het personeel van Bouwsteen Expertise niet, omdat Bouwsteen Expertise zorgdraagt voor de werkgeverslasten.

Visie

Ondersteuning bieden aan leerlingen en leerkrachten binnen ons samenwerkingsverband "Aan Den IJssel" betekent dat er gefocust wordt op de vaardigheden die een leerling en een leerkracht beheerst.
De mogelijkheden van de leerling en de leerkracht staan hierbij centraal en daarmee stimuleren we hen geloof in zichzelf te hebben.
Leerlingen en leerkrachten komen op een positieve manier in hun eigen ontwikkeling te staan, zodat zij grip krijgen op hun eigen leerproces en zich daar verantwoordelijk voor voelen.
Bouwsteen Expertise adviseert over een passend onderwijsaanbod, zo thuis nabij mogelijk.

Arrangementen

Bouwsteen Expertise heeft voor u kant en klare arrangementen uitgewerkt. Hierin zijn alle uren verwerkt die de begeleider nodig heeft om het arrangement uit te voeren.

We merken dat scholen steeds vaker arrangementen op maat maken met de betreffende medewerker. Bij deze trajecten wordt buiten de werkelijk aanwezige uren ook de voorbereidingstijd, verslaglegging en reistijd opgenomen.

Op dit moment zijn er de volgende arrangementen:

  • Consultatie Orthopedagoog
  • Handelingssuggestie trajectbegeleiding
  • Ambulante begeleiding SBO
  • Begeleiding eigen school
  • Coaching
  • Cunsultatie ambulante begeleiding
  • Consultatie kort advies traject
  • Diverse onderzoeken (dyslexie, dyscalculie, psychodiagnostisch en cognitief groepsonderzoek voor schoolverlaters)

 

 

Bouwsteen Expertise

Lijstersingel 22A
2902JD Capelle aan den IJssel

of bel: 010-4504306