Stel cookie voorkeur in

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming

25-05-2018

Vanaf 25 mei 2018 zijn we met de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld te hebben.
Een FG-er geniet binnen een organisatie een aparte status vergelijkbaar met een vertrouwenspersoon. Dat wil zeggen dat hij los staat van de structuur van onze organisatie en daardoor kan hij objectief en onafhankelijk een melding of incident op het gebied van privacy behandelen.

Dhr J. Overtoom is begin mei 2018 werkzaam voor de Stichting BLICK op onderwijs als Functionaris Gegevensbescherming.
Hij wordt structureel ingehuurd via het bedrijf Privaty. Dit bedrijf is gespecialiseerd in gegevensbescherming.
Hij is het aanspreekpunt voor alle AVG aangelegenheden binnen onze stichting, inclusief de bij de stichting BLICK op onderwijs aangesloten scholen.
Iedereen, ouders, leerlingen en personeel kunnen bij hem via onderstaande gegevens een melding maken of vragen stellen.

FG:                       Dhr. J. Overtoom
E-mail:                  fg@blickoponderwijs.nl
Telefoon:              0618719908