Stel cookie voorkeur in

BLICK op onderwijs start ambitieus ICT-programma op basisscholen

07-09-2018

Anticiperen op de 21e eeuw

Je hoeft geen Einstein te zijn om te beseffen dat onze kleuters straks als volwassenen in een gedigitaliseerde en wellicht zelfs gerobotiseerde wereld terechtkomen. Hoe bereid je ze daarop voor? Het antwoord van stichting BLICK op onderwijs is een ambitieus ICT-programma voor al haar negen basisscholen in Capelle en Krimpen. OBS West, de grootste school binnen de stichting, is als eerste met dit programma begonnen.

Met en door de scholen is het afgelopen jaar uitvoerig nagedacht over hoe je in deze tijd kinderen zo goed mogelijk voorbereidt op de maatschappij van morgen. Hoe je in dat proces het zogenoemde 21e-eeuwse leren vormgeeft. Bastiaan van Dam, directeur van OBS de Tweemaster: “Dit programma past in de richting van onze school en de andere scholen. Wij staan in ons onderwijs graag dicht bij de samenleving en zijn gericht op de toekomst. Als het gaat om de digitalisering van het onderwijs willen we verantwoord handelen. Maar als verstandige volgers stellen we leren in de 21e eeuw wel centraal.”

Meer regie bij leerlingen

Daarbij gaat ICT-adviseur Bram Aerns de scholen van BLICK begeleiden. “Mensen denken vaak dat 21e-eeuws leren alleen maar te maken heeft met digitalisering, tablets en laptops. Maar dat is niet zo. In de kern vraagt het van de leerlingen om meer regie te nemen over het eigen leerproces. En van de leerkracht vraagt het om niet meer alles voor te zeggen, maar om de leerling vertrouwen te geven, te begeleiden en bij te sturen.”

Stichting BLICK op onderwijs heeft het afgelopen jaar een stimulerend en richtinggevend kader opgesteld voor haar basisscholen. Binnen dit relatief ruime kader kunnen de diverse scholen hun eigen visie op 21e-eeuws leren schoolspecifiek invullen. Bram: “In mijn begeleiding stimuleer ik elke basisschool van BLICK afzonderlijk om te kijken wat zij goed vinden in hun manier van kennisoverdracht. En vervolgens hoe zij – met gebruikmaking van ICT – daarop verder kunnen bouwen. ICT is een hulpmiddel, een van de middelen om de samen vastgestelde leerdoelen te behalen.”    

Onderzoek is bepalend

Bastiaan van Dam: “De leerlingen op onze scholen krijgen nog steeds dezelfde hoeveelheid creatieve en expressieve vakken. Er is bij ons ruimte voor bewegingsonderwijs. In het 21e-eeuws leren is ontdekken van groot belang. Maar de snelheid waarmee en de mate waarin dat ontdekken plaatsvindt, verschilt per groep en per leerling. Met dit programma krijgt de leerkracht een belangrijke tool in handen om vormend aan te haken op de toekomst van de leerlingen.”