Stel cookie voorkeur in

BLICK op onderwijs

BLICK staat voor: Boeiend Leren in Capelle en Krimpen. En dat is precies waar de nieuwe stichting voor staat: aanbieden van uitdagend onderwijs van 4 tot 18 jaar aan leerlingen van alle niveaus. Door de samenwerking wordt het mogelijk dat onze leerlingen, uw kind(eren) binnen dezelfde stichting zijn/haar onderwijsloopbaan start in groep 1 en afrondt in de laatste klas van het voortgezet onderwijs. In onderwijstermen heet dat: de doorlopende leerlijn is geborgd. Vanzelfsprekend blijft de vrije schoolkeuze zoals die nu is.

Een gelukkig kind op een fantastische school

Als primair en voortgezet onderwijs kunnen we veel van elkaar leren en veel voor elkaar en dus voor de leerlingen betekenen. Onze missie is niet voor niets: een gelukkig kind op een fantastische school. Dat is het uitgangspunt bij het onderwijs dat wij aanbieden. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat een kind dat zich thuis voelt op school, dat het naar zijn zin heeft, dat uitgedaagd wordt en dat een veilige leeromgeving ervaart, gelukkig is op die school. Met ons onderwijs leiden we op voor een vervolgopleiding of voor de arbeidsmarkt. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat we kinderen bagage meegeven voor de toekomst. Op onze scholen mogen ze zich ontwikkelen tot de nieuwe burgers voor morgen. Ze mogen hun rugzak vullen met ervaringen waaraan ze voor de rest van hun leven iets zullen hebben.

Sterke en bruisende onderwijszuil

Wij zijn er van overtuigd dat het onderwijs in Krimpen- en Capelle aan den IJssel een sterke en bruisende onderwijszuil rijker is geworden met BLICK op onderwijs. Openbaar onderwijs, waar iedereen welkom is. Scholen waar leerlingen tot bloei en ontplooiing kunnen komen, waar ouders uitgenodigd worden om mee te denken, waar bevlogen personeel werkt en waar onderwijs in alle facetten een ervaring is.

Collega's gezocht!

 

Openbaar onderwijs

De scholen van BLICK op onderwijs hebben een openbaar karakter. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. 

Veel van onze scholen geven wel godsdienstles en/of humanistische vorming als keuzevak.

In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken.